Nyheter

Viktiga datum (se även "Kalendarium")

Informationsmöte gällande nya stadgar 12/9 och 19/9 kl.19-20 i föreningslokalen. Sista dag för att lämna in motioner är 30/9. Extrastämma 15/10 kl.19.00 i Sjömanskyrkan Föreningsstämma 19/11 kl.19.00 i Sjömanskyrkan19/11 kl.19.00 har vi vår ordinarie föreningsstämma, sista dag för att lämna in motioner till denna är 30/9.

Detta kan antingen göras i pappersform i brevinkastet på expeditionen eller via mail, 

Mall för motion finner ni bifogar här.