Nyheter

Arbete för primäranslutning fjärrvärme

Just nu pågår ett arbete för att koppla på en primäranslutning för fjärrvärme även för B-huset. Arbeten utförs på vår gård mellan A-och B-huset vid bommarna/grillplatsen och i garage 1-3.

Detta arbete utförs enligt underhållsplan. 
Anledningen till att detta utförs är för att vårat uppvärmingssytem ska kunna reagera snabbare på väderomslag och minska värmeförlusterna.
Arbete förväntas pågå i 2-4 veckor.