Nyheter

Utbyte av koddosor entrédörrar

Det är problem med flera av koddosorna till våra entrédörrar, vilket ni medlemmar har märkt av och felanmält. Eftersom det är flera sådana det är problem med kommer vi titta närmare på vilka som fungerar dåligt och byta ut dessa.
Under denna period kan det vara så att vissa koddosor inte fungerar och man får använda nyckel istället.