Nyheter

Städning och snöröjning

Det kan för tillfället upplevas att städningen i källargångarna är eftersatt. Detta då snöröjningen tagit mycket tid i anspråk och städningen av trapphusen prioriteras före källargångarna.