Nyheter

Återvinningsstationen vid parkeringen

Senaste tiden har det varit skräpigt vid återvinningsstationen vid parkeringen.

Vi har varit i kontakt med kommunen kring detta då de äger och sköter tömningen av alla behållare utom de två behållarna vi har våra taggar till. Kommunen har haft ont om folk därav har tömningsfrekvensen varit låg. Eftersom det är kommunen som äger dessa behållare betalar föreningen inget för tömning av dem.

Det föreningen betalar för är tömning av de behållare vi har våra taggar till.