Nyheter

Dränering uppgångar 23-27, östsidan

Den 2 maj 2017 kommer ett dräneringsarbete påbörjas längs sydgaveln vid uppgång 27 samt längs hela östsidan längs uppgångarna 23-27. Arbetet ska vara klart senast den 2 juni 2017.

För mer information se bifogat dokument eller information på anslagstavlorna i respektive trappuppgång.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen på: