Nyheter

Styrelsen 2016-2017

På årsmötet i november 2016 valdes en ny styrelse. Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot uppdraget.

Janna Bordier - Ordförande

Eva Erlandsson - Sekreterare.

Paul Södersten - Ledamot.

Håkan Yhlén - Ledamot.

Alarik Hammar - Ledamot

Björn Vestling - Ledamot

Jan Elverdam - HSB ledamot.

Styrelsen sammanträder varje månad. 


Om Du har frågor eller synpunkter kontakta gärna styrelsen på expeditionstid, genom brev eller e-post.