Nyheter

Digital-TV

Föreningens kabel-TV-nät ger nu tillgång till marksänd digital-TV - DVBT.

För att se digital-TV-kanalerna måste du ha en TV-apparat som är anpassad för det här systemet eller en separat digital-TV-box ("Boxer"). För de fria kanalerna behövs inget betalkort. Vill du se flera betalkanaler får du själv teckna avtal med Boxer. Detta gör du hos din TV-handlare. Information om Boxer får du här www.boxer.se.