Pingslokalen kommer man åt via Hobbyrummet och sedan ned för trappan.

Hämtning av nyckel löser man på expeditionstid som MBA håller i.