Vår fastighetsskötare Johan på MBA håller i expeditionstider på 
fastighetsskötarexpeditionen i uppgång 21 två gånger i veckan.
Där finns det möjlighet att ställa frågor, hämta ut nycklar och 
taggar eller lämna in upphittade saker.

Öppettider:

  • Måndagar 07.30 - 08.00
  • Onsdagar 15.00 - 15.30