Vår fastighetsskötare Johan på MBA håller i expeditionstider på fastighetsskötarexpeditionen i uppgång 21 en gång i veckan.
Där finns det möjlighet att ställa frågor, hämta ut nycklar och taggar eller lämna in upphittade saker.

Öppettider:

  • Onsdagar 16.00 - 16.30

Fungerar inte denna tid kan man boka in en tidpunkt att träffa honom via felanmälningsformuläret på MBAs hemsida.